ההזמנות לכסאות יסופקו החל מתחילת חודש אוקטובר עקב העומס הרב שיש ומיעוט ימי העבודה בתקופת החגים.